Ålands Cancerförening r.f.

Ålands Cancerförening arbetar för och med cancerpatienter och deras anhöriga i form av bl.a. stödgrupper, stödpersonsverksamhet, medlemsträffar, informationsmöten, rehabiliterings- och anpassningskurser för patienter och anhöriga. Därutöver erbjuder föreningen många olika typer av fysiska aktiviteter så som vattengymnastik, Yoga, Frisk för Livet, målarkurser m.m. Under åren har föreningen startat upp och bedriver projekt som Prickdagarna, frivilligt PSA test och mag- och tarmcancerscreening.

Föreningen har en heltidsanställd verksamhetsledare och ett kansli, som fungerar som mötesplats för cancerpatienter och anhöriga.
Telefon: 22419 eller mobil: 0457-530 1471
E-post: forening@cancer.ax
Besök föreningen på Skarpansvägen 30, Nyfahlers Mariehamn (vid bussplan).