Vid våra så kallade "Prickdagar" har allmänheten möjlighet att gratis visa upp födelsemärken/hudförändringar på Ålands Cancerförenings bekostnad.

Om hudförändringarna /födelsemärkena ändrar utseende, kliar eller börjar blöda rekommenderas en kontroll. Marina Donner, legitimerad läkare med erfarenhet från hudcancerklinik i Australien, gör bedömningen och vid behov ges tid för borttagning av hudförändringen.

Här kan du se en video (på engelska) där Marina förklarar hur du identifierar olika hudförändringar och vilka som är ofarliga och enkelt kan avlägsnas.