Tanken med denna guide är att presentera en kort och enkel sammanfattning av den service som samhället erbjuder personer som insjuknar i någon sjukdom eller personer med funktionsnedsättning. Guiden innehåller också kontaktuppgifter till viktiga myndigheter och instanser i samhället.

Guiden är sammanställd av verksamhetsledare Monica Toivonen i samarbete med Ålands Handikappförbunds kommunikatör Gunilla Nordlund och  personligt ombud Harriet Storsved.

Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter och hänvisar till respektive myndighet eller organisation för mera information. 
Det går bra att kontakta kansliet för att få ett utprintat exemplar.

Mariehamn, juni 2022
Ålands Cancerförening r.f.