Du är inte ensam...

Stödpersonen har själv genomgått en cancersjukdom och tillfrisknat. Hon/han kan med sitt exempel visa, att man kan bli frisk och återgå till normalt liv. Utgående från sina egna erfarenheter förstår stödpersonen patientens rädsla, oro och problem. Patienten och stödpersonen talar samma språk.

En patient, som just fått sjukdomen diagnostiserad är ofta rädd och förvirrad och behöver stöd och uppmuntran för att komma igenom krisen. Stödpersonerna utför ett värdefullt frivilligt arbete. De hjälper sin nästa och ger sitt stöd i ett svårt ögonblick. Stödpersonens insats kan ha en avgörande betydelse för patientens möjlighet att klara sig då hon/han ser, att man kan leva ett normalt och rikt liv trots att cancersjukdomen och vården kan medföra vissa förändringar.

Kanske en träff för dig?

Har du fått en cancerdiagnos, är under cancerbehandling eller du kanske redan är färdig behandlad men önskar träffa någon i samma situation. Kom då till föreningens kansli i Nyfahlers.
Vi träffas över en fika måndag 26.8 kl. 13-ca 14:30. Vid denna träff planeras nästa träff.

Med vid träffen finns Cancersköterskan Marika Sundqvist och Cancerföreningens verksamhetsledare Monica Toivonen. Välkommen!

Anhörigträff

Denna träff riktar sig till anhöriga som mist någon betydelsefull person i sitt liv.
Välkommen med för att dela tankar, känslor och frågor med andra i samma situation.
Med vid träffarna är cancersköterskan Marika Sundqvist, verksamhetsledare Monica Toivonen och psykolog Marina Mattsson.
Vi träffas 16.9 kl. 13 –  ca 14:30, Cancerföreningens kansli, Skarpansvägen 30.
Vid detta tillfälle planeras nästa träff.

 

Det finns stödpersoner även för anhöriga. 

Stödpersonerna har tystnadsplikt.

Vill du ha kontakt med en stödperson ta kontakt med föreningens verksamhetsledare Monica Toivonen 22419 eller cancersjukskötaren Marika Sundqvist 535 175.