Stöd Ålands Cancerförening

Önskar du stöda föreningens allmänna verksamhet genom en inbetalning, märk inbetalningen "bidrag".

Vill du stöda Rosa/blåbandet-insamlingen, märk inbetalningen "Rosa/Blåbandet".
Fondmedlen används till föreningens olika projekt som mag- och tarmcancerscreening, PSA-test och Prickdagar

Andelsbanken
BIC: OKOYFIHH
IBAN: FI63 5578 0440 0193 22

Nordea
BIC: NDEAFIHH
IBAN: FI80 2032 1800 0112 29

Ålandsbanken
BIC: AABAFI22
IBAN FI30 6601 0002 3031 70  

Stöd Ålands barn- och familjecancerfond

Fonden används för att ekonomiskt stöda barncancerfamiljer vid barnets insjuknande och vid återfall samt för att underlätta barnets sjukhusvistelse.

Medel används också för att hjälpa familjer där barnen behöver "lite extra" när någon i familjen har insjuknat i cancer. 

Stöd Ålands Barn- och Familjecancerfonden genom en inbetalning till:

Andelsbanken
BIC: OKOYFIHH
IBAN: FI33 5578 0420 0717 15

Nordea
BIC: NDEAFIHH
IBAN: FI60 1630 3000 0136 31

Ålandsbanken
BIC: AABAFI22
IBAN: FI87 6601 0001 1387 26

Inbetalning till Petter Ohls minnesfond

Fondkapitalet utgörs av intäkter från Sven Petterssons testamente per den 7.3.2003, samt från 2024 för att hedra minnet av Petter Ohls.
Kapitalet öronmärks för studier och/eller forskning gällande cancersjukdomar särskilt gällande ålänningar.

Stöd minnesfonden genom en inbetalning till:
Ålandsbanken
BIC: AABAFI22
IBAN: FI65 6601 0001 0040 01
 

Tack för ditt bidrag!