Bröstproteser ersätts såsom medicinsk rehabilitering.

Ålands Cancerförening förmedlar samt hjälper till med utprovning av bröstproteser. Detta sker vid föreningens kansli. Ring gärna och boka tid för utprovning. Proteserna är avgiftsfria för patienten genom att ansvarig läkare utfärdar en betalningsförbindelse. Denna tar patienten med sig alternativt skickas den direkt till Ålands Cancerförening.