Ett målmedvetet och långsiktigt arbete är i mål! Ålands Cancerförening erbjuder från och med 3 april 2018 åländska män i åldersgruppen 50-75 år möjligheten till frivillig PSA provtagning i kombination med besök till läkare eller urolog för undersökning och information. Tjänsten utförs på Medimar.

Projektet bekostas av Ålands Cancerföreningen och är möjligt genom alla de donationer som genom åren kommit från privatpersoner, företag och olika organisationer. Avtalet tecknades vecka 10, 2018.

Syftet är att säkerställa lämpligt omhändertagande och diagnosticering av prostatacancer samt minska omotiverad provtagning och uppföljning. Provtagningen är frivillig och är inte en s.k. screeningverksamhet där alla män uppmanas delta. 

Välkommen på DROP-IN tider vid Medimar för information och provtagning: Måndag – torsdag kl. 10-14. Provsvar ges vid efterföljande läkarbesök

Så här går det till att lämna PSA-prov

  1. Drop in på Medimar måndag – torsdag kl. 10-14 – ingen förhandsbokning behövs! En ”ärftlighets”-blankett med några enkla frågor fylls i och blodprov lämnas.
  2. Efter några dagar/en vecka kommer en kallelse till läkare vid Medimar som lämnar ut svaret, går igenom ärftlighetsblanketten och gör en fysisk undersökning av prostatan, oberoende av vad testresultatet visade.
  3. Om svaret är normalt, ombedes man komma tillbaka efter 6 år. Om en förändring upptäcktes ombedes man komma på återbesök om ca 2 år. Finns en misstänkt avvikelse får man en ny tid till urologen vid Medimar. Är avvikelsen stor blir man remitterad till ÅHS för vidare undersökningar.

Alla provtagningar och läkarbesök vid Medimar är kostnadsfria för patienten. Blir man remitterad till ÅHS för vidare undersökningar är det aktuella poliklinikavgifter som gäller.