Ålands Cancerförening rf grundades 1986. Vårt verksamhetsområde är hela Åland. Vår målsättning är att förbättra det sociala välbefinnandet för cancerpatienter och deras anhöriga.

Din mötesplats

Föreningens kansli fungerar som mötesplats för patienter, anhöriga, närstående och allmänheten. Kansliet är öppet mån-tors 09.00–15.00, övriga tider enligt överenskommelse.

Vår verksamhet

Patient/anhörigverksamhet samt vägledning och rådgivning:

 • per telefon
 • personligt
 • för familjen
 • tillhandahållande av skriftlig information

Stödpersonsverksamhet och rehabiliteringskurser

 • hälsofostran/tidig diagnos
 • cancerförebyggande information
 • tillställningar för allmänheten
 • informationsmaterial
 • dagar för undersökning av hudförändringar, ”prickdagarna”
 • anpassningskursen ”Starka tillsammans”
 • information om rehabiliteringskurserna på svenska