Starka tillsammans

Starka tillsammans är en kurs där du får träffa andra i liknande situation oavsett om du är anhörig, har cancer eller har haft cancer. Under fyra onsdagskvällar träffar vi olika föreläsare som tar upp

  • Människokroppen, symptom och utredning
  • Lymfsystemet/lymfterapi
  • Dietist
  • Munvård
  • Kommunikation och krishantering
  • Avspänningsövningar

Datum och tid: vårens kurs 2023 har avslutats. Ny kurs planeras till våren 2024
Tid: kl. 18- ca 20 med paus för kaffe/te och smörgås. Kursen och kursmaterialet är kostnadsfritt för deltagarna. Begränsat antal platser.
Plats: Ålands Cancerförenings kansli, Skarpansvägen 30 i Nyfahlers

Härmä Rehab

Information fås av Jessica Havulehto

Telefon: 050 516 0360
E-post: jessica.havulehto@harmankuntokeskus.fi 

Mer information i bilagorna: