Ålands Cancerförenings Barn- och familjecancerfond

Av fondkapitalet ges bidrag till  

  • Barncancerfamiljer vid barnets insjuknande och vid återfall. Det årliga bidragets storlek bestäms på Ålands Cancerförenings r.f. höstmöte. Bidragets storlek år 2020 är 800 euro. Bidraget ges för att underlätta barnets sjukhusvistelse; köpa böcker, spel m.m.
  • Till familjer där barnen behöver "lite extra" när någon i familjen har insjuknat i cancer.

Bidraget skall gagna de mottagande barnen.

Hur du ansöker

Bidraget är medlemsförmån och förutsätter att någon i familjen är medlem i Ålands Cancerförening r.f. Ansökningsblanketten får du från Cancerföreningens kansli, socialkuratorerna vid ÅHS eller så kan du skriva ut bilagan Ansökningsblankett nedan.

Bifoga läkarintyg eller motsvarande intyg om sjukdomen.