Stiftelsen Ålands Cancerfond kan ge bidrag på följande sätt:

  • Grundbidrag 300 euro/första året och sedan 250 euro/år om man har cancer (läkarintyg). Bidragets storlek kan ändras under året. (Blankett nere på sidan "Grundbidrag fonden")
  • Månatligt bidrag vanligtvis i tre månader. Då behövs en ekonomisk utredning (t.ex. av socialkurator vid ÅHS) eller att man har blivit beviljad utkomststöd. Detta är för att hjälpa patienten/familjen över det värsta och att eventuellt förebygga framtida ekonomiska svårigheter. (Blankett nere på sidan "Bidragsansökan")
  • Engångsbidrag kan vara för tandvård, sjukhusvård, glasögon, dyra mediciner m.m. om patienten blir hjälpt av ett engångsbidrag. Utredning av ekonomin behövs. (Blankett nere på sidan "Bidragsansökan")

Näringsdrycker

Genom en betalningsförbindelse från cancersjuksköterskan vid onkologen kan cancerpatienterna få näringsdrycker från Ålands Cancerförening. Betalningsförbindelsen gäller vanligtvis 3 månader och gäller 2 burkar näringsdryck/dag om inget annat sägs. 

Ålands Cancerförening r.f.

Ålands Cancerförening arbetar för och med cancerpatienter och deras anhöriga i form av bl.a. stödgrupper, stödpersonsverksamhet, medlemsträffar, informationsmöten, rehabiliterings- och anpassningskurser för patienter och anhöriga. Därutöver erbjuder föreningen många olika typer av fysiska aktiviteter så som vattengymnastik, Yoga, Frisk för Livet, målarkurser m.m.

Föreningen har en heltidsanställd verksamhetsledare och ett kansli, som fungerar som mötesplats för cancerpatienter och anhöriga.
Telefon: 22419 eller mobil: 0457-530 1471
E-post: forening@cancer.ax
Besök föreningen på Skarpansvägen 30, Nyfahlers Mariehamn (vid bussplan).

Ansökningsblanketter