Stöd Ålands Cancerförening genom en inbetalning, märk inbetalningen "bidrag".

Stöd Rosa/blåbandet-insamlingen, märk inbetalningen "Rosa/Blåbandet"

Andelsbanken
BIC: OKOYFIHH
IBAN: FI63 5578 0440 0193 22

Nordea
BIC: NDEAFIHH
IBAN: FI80 2032 1800 0112 29

Ålandsbanken
BIC: AABAFI22
IBAN FI30 6601 0002 3031 70