Fonden används för att ekonomiskt stöda barncancerfamiljer vid barnets insjuknande och vid återfall samt för att underlätta barnets sjukhusvistelse.

Medel används också för att hjälpa familjer där barnen behöver "lite extra" när någon i familjen har insjuknat i cancer. 

Gör vänligen donationen genom din internetbank. Ålands Barn- och Familjecancerfondens konto är:

  • Andelsbanken IBAN FI33 5578 0420 0717 15
  • Nordea IBAN: FI60 1630 3000 0136 31
  • Ålandsbanken IBAN: FI87 6601 0001 1387 26

Tack för ditt bidrag!