Socialskyddsguide

Denna guide  

Tanken med denna guide är att presentera en kort och enkel sammanfattning av den service som samhället erbjuder personer med funktionsnedsättning. Guiden innehåller också kontaktuppgifter till viktiga myndigheter och instanser i samhället. Guiden är sammanställd av verksamhetsledare Monica Toivonen i samarbete med Ålands Handikappförbunds verksamhetsledare Susanne Broman, personligt ombud Harriet Storsved och kommunikatör Emilia Liesmäki.

Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter och hänvisar till respektive myndighet eller organisation för mera information. Guiden kan laddas ner i PDF-format på förbundets hemsida www.handicampen.ax.

 Mariehamn, oktober 2020

Ålands Cancerförening r.f.

 

 

 

 

© Ålands Cancerförening rf
Nyfahlers, Skarpansvägen 30
AX-22100 Mariehamn

tel. 018-22419
e-post: info@cancer.ax

Facebook