Socialskyddsguide

Denna guide

sammanfattar information om olika stöd- och bidragsformer samt kontaktuppgifter till viktiga ställen. Guiden för cancerpatienter har tillkommit med anledning av stöd- och undervisningsprogrammet för patienter och anhöriga ”Lära sig Leva med Cancer”, som Ålands Cancerförening r.f. anordnat sedan hösten 1997. Syftet med guiden är att hjälpa Dig som insjuknat i cancer och Dina anhöriga att utnyttja tjänster och förmåner som finns att tillgå och som Ni är berättigade till. Avsikten med denna guide är att få den viktigaste informationen samlad i ett och samma häfte.

Det är myndigheterna och organisationerna själva som har uppdaterat och korrigerat sina uppgifter. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter och hänvisar till respektive myndighet eller organisation för mera information.

Guiden gör inte anspråk på att vara absolut heltäckande och detaljerad utan avser att fungera som en vägvisare inom socialskyddet.

Guiden är en uppdaterad version av tidigare års guider och uppdateringen har gjorts av Cancerföreningens verksamhetsledare Monica Toivonen i samarbete med Ålands handikappförbunds verksamhetsledare Susanne Broman och personligt ombud Harriet Storsved. Guiden kan laddas ner i PDF-format på förbundets hemsida www.handicampen.ax

 

Ålands Cancerförening r.f.

 

 

Ålands handikappförbund
informerar och agerar i handikappfrågor. Kansliet, som kallas HandiCampen, är ett resurscenter för personer med funktionsnedsättning och en samlingspunkt för föreningarna. Kansliet är öppet vardagar kl. 9-15.

Fem personer jobbar på handikappförbundet: verksamhetsledare, personligt ombud, organisationssekreterare, ekonomiansvarig och receptionist/byråsekreterare. HandiCampen finns till förfogande när det gäller handikappservice, tillgänglighet och andra funktionshindersfrågor samt hjälper medlemsföreningarna i deras verksamhet.

Personligt ombud är sedan 2016 en ordinarie serviceform som handikappförbundet erbjuder. Personligt ombud, Harriet Storsved, är ett stöd för personer med funktionsnedsättning som får information och hjälp att ta del av samhällets utbud av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning på jämlika villkor. Personligt ombud fungerar som en brygga mellan klienter och myndigheter för att hitta rätt i djungeln av stöd. Ombudet arbetar på den enskildes uppdrag fristående från myndigheter och vårdgivare.

Förutom förbundets personal finns i HandiCampen även föreningen Vårt Hjärta:s verksamhetsledare, Demensföreningen på Ålands verksamhetsledare, Ålands Reumaförenings verksamhetsledare, Ålands cancerförenings verksamhetsledare, Ålands hörselförenings
organisationssekreterare, Ålands Neurologiska förenings organisationssekreterare samt De Utvecklingsstördas Väl:s kanslipersonal.

På HandiCampen finns även ett bibliotek som är öppet för alla. Här finns böcker, tidskrifter, broschyrer och DVD-filmer. Litteraturen är katalogiserad i den åländska i bibliotek.ax och lånetiden är 30 dagar. Man lånar med sitt vanliga bibliotekskort.

Ålands handikappförbund är också huvudman för Fixtjänst, en arbets- och sysselsättningsverksamhet för personer med funktionshinder. Mera information om vad som händer på förbundet och i våra medlemsföreningar fås på hemsidan www.handicampen.ax, på facebook-sidan, i tidningen Handikapp-bulletinen som utkommer två gånger per år eller per telefon *527 360. Förbundets samt medlemsföreningarnas kontaktuppgifter finns i förteckningen längst bak i guiden.

 

 

© Ålands Cancerförening rf
Nyfahlers, Skarpansvägen 30
AX-22100 Mariehamn

tel. 018-22419
e-post: info@cancer.ax

Facebook