Kontakt

Ålands Cancerförening har sitt
kansli i Nyfahlers, Mariehamn.

Besöksadress:

Nyfahlers
Skarpansvägen 30
AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland 

Verksamhetsledare

Monica Toivonen
Tel: 018 22419
Mobil: 0457 530 1471
e-post: monica@cancer.ax eller forening@cancer.ax
Facebook

Bankkonton:

Andelsbanken
BIC: OKOYFIHH
IBAN: FI63 5578 0440 0193 22

Nordea
BIC: NDEAFIHH
IBAN: FI80 2032 1800 0112 29

Ålandsbanken
BIC: AABAFI22
IBAN FI30 6601 0002 3031 70   

© Ålands Cancerförening rf
Nyfahlers, Skarpansvägen 30
AX-22100 Mariehamn

tel. 018-22419
e-post: info@cancer.ax

Facebook