Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2016

Administration

Årsmöten
Vårmötet möte hölls på HandiCampen den 17 maj 2016.
10 personer deltog i mötet.
Höstmötet hölls på HandiCampen den 21 november 2016.
9 personer deltog i mötet

 • Gun-Mari Lindholm, ordförande 1998- 
 • Krister Sund, viceordförande 2013-
 • Inger Salokoski 1991-
 • Ragna Mattsson 1997-
 • Ingegerd Olin1999-
 • Elisabeth Idman-Karlsson 2003-
 • Lille-Mor Nyroos 2005-
 • Dick Lindberg 2009-
 • Eine Eklund 2010-
 • Jan Salmén 2013-

Styrelsen hade 9 sammanträden under året. 

Kansli och personal
Föreningen har eget kansli vid Nyfahlers, Skarpansvägen 30, Mariehamn. Kansliet har varit öppet måndag-fredag kl. 09:00-15:00 samt övriga tider enligt överenskommelse, semesterstängt 04.07-31.07.2016. Föreningarna inom Ålands handikappförbund har vid behov kostnadsfritt fått låna cancerföreningens sammanträdesrum. Monica Toivonen har varit verksamhetsledare på heltid i föreningen sedan 01.12.2012. Eva Helling, Isabel Marcos, Tua Liewendahl-Åvik och Tuire Granesäter har varit timanställda för att leda vattengymnastikgrupperna.

Åtanken, lägenhet i Åbo för åländska cancerpatienter och deras anhöriga/närstående

Se bilaga längs ner på sidan.

 

Revisorer
Herman & Revisorerna Ab

 

Representation i olika samfund

Cancerföreningen i Finland
Verksamhetsledarna för olika cancerföreningar i landet har regelbundna möten under året med Cancerföreningen i Finland. Sedan 2014 ordnas två möten/år som hålls på svenska. Under dessa möten läggs extra fokus på att förbättra service och informationsmaterial till svensktalande medlemmar/cancerpatienter runt om i Finland.

                     

Stiftelsen Ålands Cancerfond
Nils-Gustav Eriksson, ordförande
Anders Mattsson, suppleant Helka Andersson
Lille-Mor Nyroos-Ahlqvist, suppleant Elisabeth Idman-Karlsson
Revisor och revisorssuppleant: Hermans & Revisorernas AB

 

Ålands handikappförbund
Som ordförande i Ålandshandikappförbunds styrelse har Ålands cancerförenings viceordförande Krister Sund suttit. Jan Salmén har varit suppleant.

 

Nordic Cancer Union, NCU
De nordiska generalsekreterarna har 3-4 möten per år. NCU består av representanter från Island, Färöarna, Danmark, Norge och Finland.  Grönland och Åland kan delta som observatörer. Under mötet 25/11 2016 deltog Ålands Cancerförening med ordförande Gun-Mari Lindholm och verksamhetsledare Monica Toivonen som informerade om föreningens verksamhet. Ålands har möjlighet att ansöka om en egen plats i NCU men inget beslut har ännu tagits ifråga.

 

Åland handikappförbunds tillgänglighetsgrupp, Monica har representerat cancerföreningen.

Ålands handikappförbunds yttrandegrupp, Monica har representerat cancerföreningen.

 

Medlemmar
Föreningen hade 834 personmedlemmar per 31.12.2016. Enligt stadgan kan vem/vilket som helst av styrelsen en godkänd person eller ett samfund bli medlem i föreningen.

Frivilliga som har arbetat regelbundet under året:
Styrelsen arbetar frivilligt, endast reseersättningar betalas ut. Gunilla Jansson, kursledare för ”stöd- och samtalsgrupp för cancerpatienter/närstående och anhöriga”.
Föreningen har förmedlat flera stödpersonkontakter under året.

 

Fortbildning och seminarier
Föreningens verksamhetsledare har deltagit i olika utbildningar och seminarier för att hålla sig a jour med cancer- och handikappsektorns utveckling:

 

09.03.2016 Information om förändringar i FPA-förmånerna med Hillevi Smeds från FPA

10.10.2016 ”En eftermiddag med fördjupning i den åländska bygglagstiftningen med fokus på god tillgänglighet”. Ålands handikappförbund bjöd in i samarbete med Ålands landskapsregering, Visit Åland, Ålands Näringsliv, och City Mariehamn till en eftermiddag med fullt fokus på god tillgänglighet vid byggnation på Åland. Vi fick information om hur den nuvarande åländska bygglagstiftningen är utformad och varför vi behöver satsa på god tillgänglighet, samt hur det i ett längre perspektiv lönar sig för alla aktörer.

12.10.2016 Den 10 juni rati­ficerade Finland och därmed Åland FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess fakultativa protokoll. Stina Sjöblom och Sanna Ahola, specialister vid THL:s enhet Äldre, funktionshinder och funktionsförmåga, besökte Åland och beskrev konventionen och dess syfte och hur vi ska tänka och arbeta praktiskt.

08.11.2016 Studiebesök till hjälpmedelscentralen, ÅHS Marina Härtull med personal

03.12.2016 Årets bemötandepris delades ut på Internationella handikappdagen i köpcentret Maxinge av föreningens viceordförande Krister Sund, ordförande i Ålands Handikappförband. Samtidigt fick besökarna ta del av föreningens informationsmaterial.

 

INFORMATION

www.cancer.ax
Föreningen har en hemsida via Strax. Hemsidan uppdateras kontinuerligt med aktuell information. Under 2016 har hemsidan förnyats och gjorts responsiv (mobilvänlig). Websidan har anpassats och visar sig på bästa sätt för våra besökare oberoende om de använder mobiltelefon, surfplatta eller dator. Samtidigt har layouten förnyats.

Facebook-sida, ”Ålands Cancerförening”
Ålands cancerförening finns även på Facebook där informationen uppdateras regelbundet.

Socialskyddsguide för cancerpatienter och anhöriga
Socialskyddsguiden uppdateras i sammarbete med Ålands handikappförbund, FPA och Monica Toivonen. Guiden som trycks i 800 ex. skickas till föreningens medlemmar, landskapsregeringen, ÅHS/socialkuratorer, ÅUCS/socialkuratorer och de åländska kommunerna. Guiden finns även på föreningens hemsida. I slutet av 2016 startade arbetet med att uppdatera guiden som utkommer i en ny version i början av 2017.

Broschyrer, egna och beställda från Finland och Sverige finns att hämta gratis för är intresserade samt tidningar som berör olika cancerformer.

Mediainformation, verksamhetsledaren har vid flertal tillfällen, ensam eller tillsammans med ordförande, styrelsemedlemmar eller olika föreningsrepresentanter, informerat om föreningens arbete och aktiviteter för lokala radiostationer och tidningar.

Bibliotek, kansliet upprätthåller ett litet lånebibliotek med böcker som berör cancer. Biblioteket innehåller också böcker om välmående. Föreningen köper in böcker efter tips och önskemål.

Syöpä-Cancer tidningen
Syöpä-Cancer tidningen översattes i en kortare version till svenska (4 tidningar/år 2016).  Tidningen skickas till alla medlemmar.

Tidningen Handikappbulletinen
Ålands Handikappförbund ger ut tidningen ”Handikappbulletinen” som under 2016 utkommit med 1 nummer. För att sprida information och kunskap om samtliga medlemsföreningar i Ålands Handikappförbund delades tidningen ut till samtliga åländska hushåll. Föreningen hade 1 sida till sitt förfogande där vi skrev om aktuella händelser, reportage samt information om föreningen. Bulletinen har kommit ut passligt så att vi sluppit sända en del av medlemsbreven.

 

FÖREBYGGANDE CANCERARBETE

Hudundersökningen ”Prickdagarna”
”Prickdagarna” arrangerades (24 gången) 5 och 6 april vid Medimar.  Byte av plats för prickdagarna beror på uppmaning från ÅHS. ”Verksamheten vid ÅHS blir för tungt belastat efter cancerföreningens prickdagar, resursbrist”. Samarbetet sker numera i stället med Medimar. Hudspecialisterna Viktoria Danielsson och Ken Malanin undersökte 380 personer, 40 personer kunde opereras vid Medimar och 3 personer remierades till hudpolikliniken vid ÅHS. Patienter med ofarliga men irriterande prickar fick möjlighet att få dem borttagna vid Medimar till samma pris som vid Hälsocentralen, ÅHS. Uppskattningsvis över 100 personer blev utan tid till Prickdagarna. Varje år har hudcancer hittats och jämför man kostnader för ”prickdagarna” och en behandling av en hudcancerpatient som kommer för sent, är hudundersökningen billig och effektiv metod för att hitta hudcancer i tid.

Undersökningarna, operationerna och PAD bekostades av cancerföreningen (delvis PA-medel).

 

REHABILITERING, GRUPPER, FÖRELÄSNINGAR, MÖTEN

Anpassningskurser
Lära sig Leva med Cancer (21 kursen)
Kursen hölls 16.02-29.03.2016.

Kursen leddes av Lille-Mor Nyroos-Ahlqvist och Monica Toivonen. Ett stöd- och undervisningsprogram för cancerpatienter och deras anhöriga. Under ledning av bl.a. läkare, psykiatriker, sjuksköterskor, dietist, fysioterapeut och cancersjukskötare träffas vi åtta kvällar och samtalar kring:

 • Människokroppen och cancersjukdom
 • Utredning och behandling av cancer
 • Hälsoproblem och biverkningar vid behandling
 • Kost och näring
 • Mun- och tandvård
 • Att tala om cancer
 • Rollen som anhörig/närstående
 • Förändring och anpassning
 • Avspänningsövningar
 • Samhällets stöd och resurser

 

Svenskspråkiga anpassningskurser ordnas i Härmä rehabiliteringscenter i Österbotten och vid Kaarina i Åbo. Föreningen annonserar kurserna i Handikapp Bulletinen, via medlemsbrev och på föreningens hemsida.

Vattengymnastik för bröstcanceropererade/blandgrupper
Föreningen har haft sex vattengymnastikgrupper, tre grupper för bröstcancerpatienter på Gullåsen och två blandgrupper, två i Godby och en på Gullåsen, totalt 65 deltagare. Konditionsskötare Eva Helling, fysioterapeuterna Isabel Marcos, Tua Liewendahl-Åvik och Tuire Granesäter har lett grupperna. Tack vare bidrag från Rosabandetinsamlingen kan föreningen hålla en låg terminavgift för deltagarna.

Många av bröstcanceropererade kvinnor får problem med lymfödem och ännu flera rörel­sesvårigheter i den opererade sidans axel och arm. Vattengymnastik förebygger lymfödem och förbättrar rörelseförmågan i axeln och armen men minst lika viktigt är den psykosociala samvaron i simbassängen och bastun.

Samtalsgrupp/stödgrupp för cancerpatienter och anhöriga/närstående
I perioder av kris betyder det mycket att få tala om sina problem med andra. En gång i månaden har cancersköterska Gunilla Jansson och verksamhetsledare Monica Toivonen träffat cancerpatienter i Cancerföreningens samtalsgrupp! Gruppen är öppen, deltagarna börjar och slutar när man känner för det. Träffarnas innehåll läggs upp enligt gruppens önskemål; temakvällar, samtal, föreläsare eller fri diskussion.

Stödpersoner
Verksamhetsledaren och cancersjukskötaren har förmedlat stödpersoner till de patienter/anhöriga som önskar komma i kontakt med någon, som tidigare varit i samma situation, för att utbyta erfarenheter och tankar. Stödpersonen som förmedlas skall helst vara i samma ålder och av samma kön som patienten. Stödpersonerna har tystnadsplikt.

 

ÖVRIGA GRUPPER

Restorative Yoga, Yogahuset So Ham
Yogahuset So Ham ordnar i samarbete med Cancerföreningen en kurs för kroppen, sinnet och själen. Deltagarna fick bland annat lära dig lugnande andningstekniker, helande yogaövningar som mjukar upp muskler, leder och frigöra energi i kroppen för att hjälpa kroppen att öppna upp och återhämta sig i egen takt. Övningarna varvades med meditation och tankar som är upplyftande för sinnet och själen. Kursen lämpade sig både för nybörjare och för de som varit bekant med yoga sedan tidigare.

MediYoga
MediYoga är en mjuk och dynamisk yogaform som fungerar för alla oavsett ålder och tidigare erfarenhet av yoga. Fysiska övningar och ställningar kombineras med andnings- och koncentrationstekniker för en djup, direkt och energimässig balans på alla plan. Man lär sig andas med långa, djupa andetag - en nyckel till förbättrad hälsa. Andningen hjälper till att komma djupare in i kroppen och ger kroppen möjlighet till självläkning. Tack vare bidrag och donationer har föreningen haft möjlighet att sponsorerat deltagaravgiften med 50 %, gäller både nybörjar- och fortsättningskurserna, vid Yogahuset.

Frisk För Livet
Frisk För Livet är ett samarbete mellan Ålands cancerförening och Medimar. Projektet startade hösten 2013 med föreläsningen ”Vikten av träning vid cancerdiagnos” med forskaren Kira Brisson Nielsen Bloomquist. Forskning har visat att fysiskaktivitet vid cancerdiagnos bidrar till att patienterna klarar av cancerbehandlingarna bättre samt ökad livskvalitet. Under 2016 startade två nybörjargrupper som inleddes med informationskväll baserad på Kiras forskning. Därefter fick de som var intresserade anmäla sig till ”Frisk För Livet”. Föreningen riktade sig i första hand till behandlande patienter och innan start genomgår samtliga deltagare individuella tester. Därefter har grupperna träffats regelbundet. Varje träff inleds med test och kontroll av deltagarna därefter individuell träning i ledning av personal från Medimar. Förutom träffarna ska deltagarna även träna hemma enligt individanpassade program. Till största delen finansieras projektet av Ålands cancerförening. En symbolisk summa på 50,- debiteras deltagaren.

Frisk För Livet, fortsättning
Under året har de som deltagit och avslutat grundkurs Frisk För Livet fått möjlighet att delta i fortsättningsgrupp i ledning av Medimars fysioterapeuter.  En uppskattad möjlighet bland deltagarna och en större chans att hålla träningen vid liv. Utöver gruppträningen subventionerar Ålands Cancerföreningen självträningskort vid Medimar med 50 % för deltagare som gått grundkursen.  

Allsång
Föreningens medlemmar hade möjlighet att delta i ett allsångstillfälle med Lasse Fredrikson, sammarbete med Ålands Reumaförening

 

FÖRELÄSNINGAR, MEDLEMSMÖTEN OCH RESOR

Ålands Cancerförening 30-år 2016
Föreningen 30 år den 17 mars 2016. Dagen firades genom att hålla öppet hus samt arrangera föreläsningen ”Bemötande inom vården” med Eva-Maria Strömsholm, både vårdpersonal och allmänheten fick gratis delta. Eva-Mari föreläste både på dag- och kvällstid.

21.01.2016 Tavastehus avdelning av Södra Finlands cancerförening 40 år. Jubileumet firades genom att ordna en medlemsresa till Åland, 50-60 personer deltog. Gun-Mari och Monica deltog i festmiddagen Hotell Pommern, överräckte gåva samt informerade om Ålands Cancerförenings verksamhet.

19.03.2016 Ålands Cancerförening deltog i Ålandsmässan tillsammans med Ålands Handikampförbund och övriga medlemsföreningar.

20.04.2016 föreläsningen ”Lärs dig aktivera lymfsystemet”, vad patienter kan göra själv för att kontrollera och minska en svullnad efter en operation. Föreläsare Helena Janlöv Remnerud, leg sjuksköterska, Medicinsk Lymfterapeut.

23.08.2016 Anita-kväll vid HandiCampen
Anitas Finlands representant, Petri Puustinen hade med sig 2017-års modeller av BH och baddräkter för bröstcanceropererade. 6 medlemmar mannekängade med ett urval av de nya modellerna varefter deltagarna hade möjlighet att beställa av vårens nyheter. Ca 40 kvinnor deltog.

27.09.2016 besök av Carita Åkerblom, informationssekreterare Finlands Cancerförening.

19.11.2016 Teaterresa till Stockholm med 49 deltagare. Tre olika föreställningar fanns att välja mellan: Bullets over Broadway, Sällskapsresan och Oscars Revyn.

 

Monica Toivonen har informerat om Cancerföreningens verksamhet:

21.03.2016 Närvårdarutbildningen, vuxenstuderande
14.12.2016 Närvårdarutbildningen, ungdomsgruppen

 

DIREKT STÖD TILL CANCERSJUKA OCH ANHÖRIGA

Åtanken
Ålands Cancerförening har nära samarbete med Ålands Cancerfond.  Senaste tillskottet är Åtan ken, lägenheten i Åbo för åländska cancerpatienter, deras anhöriga och närstående. Våren 2015 köpte Ålands Cancerfond lägenheten som är på 118 kvadratmeter och består av 3 sovrum, stort vardagsrum, kök, badrum och en mindre toalett samt stor balkong. I samband med köpet fick Ålands Cancerförening förfrågan från fonden om att ställa i ordning lägenheten samt ha hand om all administration. Cancerföreningen åtog sig uppdraget och 26 maj 2015 hade vi den första gästen. Under 2016 hade Åtanken totalt 456 övernattningar.

Patienthotell och hotell; anhörigas besök hos inneliggande patienter

Föreningen subventionerar anhörigas övernattning i patienthotell vid besök av inneliggande patienter på sjukhus i Åbo och Uppsala. Bidraget är 10,09 €/dygn av 20,18 € och är en medlemsförmån.

 

ROSA- OCH BLÅBANDET AKTVITETER

”Färger ger energi”
Under våren och hösten 2016 höll Soffi Wetterhoff, Kirsi Sundholm och Karoliina Hellén målarkurs ”Färger ger energi” Deltagran fick prova på olika tekniker. 10-12 personer deltog.

Myssöndag 13.03.2016 och 13.11.2016 på Mariebad.
Ålands Cancerförening bjöd in ALLA sina medlemmar till Myssöndag på Mariebad. Föreningen reserverade hela badavdelningen mellan klockan 18.00 och 21.00. Deltagarna fick ta del av olika aktiviteter, vattengymnastik med tempo och vattengymnastik med avslappning samt bastuviftningar. Alla medlemmar fick gratis delta i Myssöndag med aktiviteter, servering och trevlig samvaro. 40-45 medlemmar deltog/tillfälle.

 

FÖRMEDLING OCH FÖRSÄLJNING AV HJÄLPMEDEL
Föreningen servade med förmedlingen av bröstproteser och peruker. Hjälpmedlen är gratis för patienterna och ersätts av ÅHS genom betalningsförbindelse.

Bröstproteser
Proteser finns i lager på kansliet i olika modeller och storlekar så att patienten omedelbart kan få en passande protes. Patienterna får 1-2 proteser som håller formen ca 3 år. Proteserna tas direkt från tillverkaren Anita International, Tyskland. Protesförmedlingen startades 1996. Under året förmedlades 51 proteser.

Peruker
Föreningen startade förmedlingen av peruker 1998. Föreningen har ett tiotal perukmodellerna som provperuker. Perukerna som beställs från importör Hiusextra Heinilä Oy, Helsingfors, kommer vanligtvis inom 1-2 vardagar. Fiberperukerna har ersatts med ett maxbelopp på 400 euro från ÅHS. En fiberperuk håller 3-6 månader beroende på användningen. De flesta cancerpatienter klarar sig med en peruk under en normallång behandling.

Alopecia-patienterna har fått 2-4 konstfiberperuker eller en äktahårsperuk till ett värde 800,-/år.
47 peruker förmedlades under 2016.

Försäljning av bh och baddräkter
Bröstcanceropererade kvinnor behöver special-bh och -baddräkt med ficka för protes. Dessa betalas av patienten själv till reducerat pris tack vare donationer och insamlingar. BH 20 euro (normal pris ca 40,-) och baddräkt/bikini 50 euro (normal pris ca 80,-) säljs till rabatterat pris. Specialpriserna är en medlemsförmån. BH och baddräkter köps direkt från Anita International, Tyskland.

Flera åländska kvinnor väljer årligen att gå igenom en bröstrekonstruktion. Ett nytt bröst skapas av egen vävnad eller silikonprotes. Direkt efter operationen behöver patienten en special-bh för att hålla bröstet ”på plats”. Dessa bh:n är dyra och patienten behöver minst 2 stycken. Bh:n, som ska provas ut före operationen, ska även användas nattetid.

Tack vare de lyckade insamlingarna kan vi ge special-bh gratis till patienterna.

 

Förmedling av näringsdrycker
Föreningen förmedlar näringsdrycker. Cancerpatienter har stort behov av extra energitillskott speciellt före och efter stora operationer samt vid viktras i och med cancerbehandling. Även palliativa patienter använder näringsdryckerna. Patienterna som är i behov av näringsdrycker får bidrag från Stiftelsen Ålands cancerfond för dryckerna genom att cancersjuksköterskan vid onkologiska polikliniken skriver ut en betalningsförbindelse. Betalningsförbindelsen gäller i tre månader och berättigar till 2 x 2 dl näringsdrycker/dag. Ca 20-25 Patienter/månad hämtade näringsdrycker från kansliet.

 

 

MEDELANSKAFFNING/BIDRAG

Medlemsavgifter
Medlemsavgiften var 15 € för personmedlemmar.

Fight Cancer and Run
11 juni 2016 hölls succéloppet Fight Cancer and Run i Mariehamn. En dag fylld med engagemang, starka känslor och en stor portion glädje. Förutom initiativtagarna Marika ”Mysan” Sundqvist, Therese Båge, Jessica Nordberg och Lena Eriksson var föreningens styrselse, mängder med medlemmar och frivilliga funktionärer engagerade. Dessutom ska man inte glömma bort alla de över 1 200 personer som deltog i loppet.

Reselotteri
Reselotteri (24 gången) arrangerades 31.10–18.11.2016.  Bankgiroblanketter med information om lotteriet delades ut, via Posten Åland, till alla åländska hushåll. Huvudvinsten var ett presentkort på 1 000,- euro från Citytravel. Övriga vinster var ett stort antal presentkort till olika företag runt om på Åland, värde mellan 50-800,- euro. 10 349 lotter á 5,- euro såldes.

Donationer/insamlingar
Under 2016 har en lägenhet i Saltvik testamenterats till föreningen. Efter styrelsebeslut lämnades lägenheten till Mäklarhuset för försäljning. Vid slutet av 2016 hade ännu ingen försäljning skett.

Föreningen fick under verksamhetsåret 77 772,57  euro i donationer. I summan ingår en lägenhet värderad till 70 000,- som testamenterats till föreningen. Föreningen har en box vid Mattsons i Godbys flaskretur där man kan lägga sitt pantkvitto. Sen december 2013 har föreningen även en box vid Sparhallens flaskretur utplacerats. Under perioden december 2013 fram till december 2016 har inkommit 17 492,92 vid Sparhallens flaskretur. Vid Mattsons i Godby har inkommit 6 597,14 under perioden januari 2013 – december 2016.

 

ROSA/BLÅ BANDET INSAMLINGEN
Rosa bandet är en internationell kampanj för att uppmärksamma bröstcancer och Blå bandet för att uppmärksamma prostatacancer. Årligen sedan oktober 2001 har Ålands Cancerförening uppmärksammat Rosa Bandet-kampanjen genom att ordna föreläsningar och sälja pins. Sen 2012 har insamlingen varit gemensam både för rosa och blå bandet.

Steel FM´s annonsörer deltog i insamlingen med ett totalbelopp på 10 000,- euro.

Hästhopptävlingar: Ålands hästsportsförening, Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag, Reco Equestrian, Delicatessen och Ridklubben Sleipner. Totalt insamlade medel: 2 400,- euro

 • Rosa-Blåbandet hoppning
 • Karakampens hoppning
 • Auktion av FUCK CANCER hinder

Rosa/Blåbandet Gala, 15.10.2016 arrangerade föreningen Rosa-Blåbandetgala på Hotell Arkipelag för nionde året. Yohan & Emil välkomnade gästerna nere i Restaurang Oliven. För underhållningen under middagen stod Dunderdansarna och Lennart ”Lelle” Eriksson. Dansmusik spelades av Högtryck, 4Fun och Don´t touch. Kvällens värd var Gun-Mari Lindholm.  Kvällens ”Riddare” bidrog stort till kvällens insamling. ”Riddarna” bestod av kvinnor och män som ringde runt till vänner och bekanta med förfrågan om bidrag till Rosa- och Blåbandet insamlingen. Hotell Arkipelag skänkte intäkterna från kvällens samtliga inträden á 15,-/pers. totalt 10 021,50 till insamlingen. För att kunna genomföra denna kväll finns en stor mängd personer som ställer upp ideellt samt företag, föreningar och privat personer som bidrar till insamlingen under oktober månad.

Insamlingen inbringade 66 274,75 och kostnaderna var 3 790,90 euro. Förutom att insamlade medel har används till olika aktiviteter, föreläsningar, Bh och baddräkter för bröstcanceropererade har föreningen dessutom lagt undan medel i form av en fond. Föreningens avsikt med fonden är att starta upp PSA-testning för åländska män. Efter att föreningens förhoppningar tidigare har grusats finns nu chansen att projektet ska kunna förverkligats i och med STHLM3- testet.

STHLM3-testet baseras på forskning som gjorts i STHLM3-studien med 58 818 deltagare som publiceras i The Lancet Oncology. Landstinget i Stockholms län har tillsammans med Karolinska Institutet genomfört STHLM3 – en av världens största studier av prostatacancer.

Med anledning av Ålands cancerförenings jubileumsår deltog Österbottenscancerförening i Rosa- och Blåbandetgalan. Innan galan träffades representanter från de båda föreningarna vid Ålands cancerförenings kansli där gästerna informerades om föreningens arbete och verksamhet. Ordförande Gun-Mari Lindholm berättade om Ålands självstyre och status. Gästerna uppvaktade jubilaren.

 

FONDER

Barn- och familjecancerfonden
En stadga för barn- och familjecancerfonden godkändes i styrelsen den 6 oktober 2005 § 44.

Bidrag för barncancerfamiljer
Till barncancerfamiljer gavs ett engångsbidrag på 700 euro för utökade kostnader och för att underlätta barnets sjukhusvistelse. Bidraget ges även till familjer med minderåriga barn ifall någon förälder insjuknar i cancer. Pengarna ska bidra till att sätta en liten guldkant på tillvaron för familjen, möjlighet att göra något ”extra”. Bidraget beviljas även vid återfall.

Två familjer har vardera fått grundbidraget på 700,-  euro under 2016.

Tack vare ökade donationer och bidrag till Barn- och familjecancerfonden under 2016 beslöt styrelsen att dela ut en extra ”julpeng” på 200,- till varje familj som under 2016 erhållit grundbidraget. Skolelever runt om på Ålands har via dagsverke bidragit till Barn- och familjecancerfonen.

Under 2016 hölls välgörenhetsgolf vid Eckerögolf där vinstpengarna skänktes till fonden. JIK-fotboll stöder fonden genom insamlingar samt uppmärksammar föreningen på sina tävlingskläder

 

Sven Pettersons fond för forskning
En stadga för Sven Pettersons fond för forskning godkändes i styrelse den 25 augusti 2005 § 25.

Sven Pettersson från Kökar (avliden den 11 mars 2003) har testamenterat 7/20 av penningmedlet till Ålands Cancerförening. 7/20 delar motsvarar ca 33 425 euro, varav 20 000 euro finns på en placeringsdeposition med fast ränta 0,6%. Penningmedlen skall användas till understöd av cancerforskning.

 

Rosa/Blå bandet fond
Insamlingsintäkterna från Rosa bandet och Blå bandet insamlingarna bildar en Rosa/Blå bandet fond och medel används till bröst- och prostatacancerpatienter och även för andra cancerpatienternas välmående. Styrelsebeslut den 3 oktober 2011 § 50. I sammarbete med Medimar planeras en studie/projekt STHLM3 testet för åländska män. STHLM3-testet baseras på forskning som gjorts i STHLM3-studien med 58 818 deltagare som publiceras i The Lancet Oncology. Landstinget i Stockholms län har tillsammans med Karolinska Institutet genomfört STHLM3 – en av världens största studier av prostatacancer.

 

Under 2016 donerade föreningen 20 000,- till Finlands Cancerstiftelse, stiftelse för cancerforskning. Donationen öronmärks för forskning inom malignt melanom.

 

EKONOMI

Pa-bidrag
För verksamheten ansöktes PA-medel 75 000,- euro. LR beviljade 65 000,-.

 

PERIODENS VINST/FÖRLUST
Periodens vinst är 46 218,53 euro.

 

Föreningen har under 2016 varit mottagare av ett testamente, därav periodens vinst (se donationer/insamlingar).

Övrig verksamhet och ekonomi framgår av bokslutet 2016

 

© Ålands Cancerförening rf
Nyfahlers, Skarpansvägen 30
AX-22100 Mariehamn

tel. 018-22419
e-post: info@cancer.ax

Facebook