Styrelse

Gun-Mari Lindholm, ordförande

Styrelsemedlem sedan 1998
Intressen: Inredning, mat & vin och skärgårdsliv.
Tel. 34307 / 0457 5267452
e-post: gun-mari.lindholm@aland.net

Krister Sund, viceordförande

Styrelsemedlem sedan 2013
Tel 14652/0400 977 842
e-post krister@postit.ax

Inger Salokoski

Styrelsemedlem sedan 1991
Intressen: Läsning, resor, lätt gymnastik och att umgås.
Tel. 14886 / 040 7414203
e-post: inger.salokoski@hotmail.com

Ragna Mattsson

Styrelsemedlem sedan 1997
Intressen: Trädgårdskötsel och litteratur.
Tel. 34237
e-post: ragna.mattsson@aland.net

Bo-Sture Sjölund

Styrelsemedlem sedan 2021
Tel. 0400 720 428

Elisabeth Idman-Karlsson

Styrelsemedlem sedan 2003
Intressen: Friluftsliv, böcker och musik.
Tel. 37876
e-post: fam.idman-karlsson@aland.net

Lillemor Nyroos-Ahlqvist

Styrelsemedlem sedan 2005
Intressen: Mat, hemmet och böcker.
Tel. 15071 / 0457 3420925
e-post: lille-mor.nyroos@hotmail.com

Dick Lindberg

Styrelsemedlem sedan 2009
Intressen: bandy, bygga/renovera på huset, hugga i skogen
Tel. 35468 / 040 8173941
e-post: kerstin-dick@aland.net

Eine Eklund

Styrelsemedlem sedan 2010
Intressen: Matlagning, böcker, handarbete och segling. 
Tel. 22263
e-post: eke.produkt@hotmail.com

Jan Salmén

Styelsemedlem sedan 2013
Tel. 43 523 / 0457 588 7423
e-post: karljanssons@aland.net

© Ålands Cancerförening rf
Nyfahlers, Skarpansvägen 30
AX-22100 Mariehamn

tel. 018-22419
e-post: info@cancer.ax

Facebook