Länkar

Att söka på internetsidorna är inte alltid så lätt...
Dessa är endast tips. Vi har inte läst/kontrollerat alla men bedömer dem som seriösa. 

Stiftelsen Ålands Cancerfond

Cancerföreningen i Finland

Cancerfonden i Sverige

Prostatacancerförbundet

Bröstcancerföreningen Amazona Stockholm

Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland r.f.

Har du frågor kring ärftliga sjukdomar

Fass.se
Uppslagsbok om alla (svenska) mediciner.
Titta in i kroppen - animeringar under rubrik Läkarboken.

http://www.cancer.nu/
Astra Zenecas informationsplats om cancer. Bröstcancerskola. Info om läkemedel, forskningsrön mm.

Laakeinfo.fi
Uppslagsbok om mediciner på finska och svenska. 

Cancerorganisationerna har lanserat en ny webbplats med fokus på förebyggandet av cancer. Där kan var och en hitta tips för ett hälsosammare liv.
Visste du att upp till 40 procent av alla cancerfall skulle kunna förebyggas med rätta levnadsvanor? För att lyfta fram detta budskap har Cancerföreningarna lanserat nya webbsidor där fokus ligger på förebyggandet av cancer.
Den nya webbplatsen bär namnet Gott liv utan cancer, www.utancancer.fi.
På webbplatsen har man sammanställt omfattande, uppdaterad information om hur olika levnadsvanor påverkar risken för cancer. Där hittar du information om t.ex. riskerna med tobaksrökning, alkoholbruk och solens UV-strålning och om vikten av hälsosam kost. Webbplatsen guidar läsarna till hälsosamma val.

 

© Ålands Cancerförening rf
Nyfahlers, Skarpansvägen 30
AX-22100 Mariehamn

tel. 018-22419
e-post: info@cancer.ax

Facebook