Hjälpmedel

Hjälpmedel, bröstproteser och peruker, ersätts av ÅHS genom en betalningsförbindelse (läkaren skriver). På peruker finns ett maxbelopp 450 euro/peruk som ersätts.

Peruker kan även anskaffas i samband med besök i Åbo, Helsingfors eller i Sverige.  

© Ålands Cancerförening rf
Nyfahlers, Skarpansvägen 30
AX-22100 Mariehamn

tel. 018-22419
e-post: info@cancer.ax

Facebook