Peruker

Peruker ingår i den medicinska rehabiliteringen och ges mot betalningsförbindelse. Ålands Cancerförening provar ut och förmedlar peruker. Kontakta verksamhetsledaren för tidsbeställning. (Peruker kan även anskaffas i samband med besök i Åbo, Helsingfors eller i Sverige.)

Det är viktigt att redan i ett tidigt skede, då man ännu har kvar sitt eget hår, prova ut peruken. Peruken är avgiftsfri för patienten (max 450,- €/peruk).

Vill du veta mera kontakta verksamhetsledaren på Ålands Cancerförening, Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn, tel. 22419. 

Nedan finns bilder på peruker - Hair Power by Ellen Wille.

© Ålands Cancerförening rf
Nyfahlers, Skarpansvägen 30
AX-22100 Mariehamn

tel. 018-22419
e-post: info@cancer.ax

Facebook