Starka tillsammans

Starka tillsammans är en kurs där du får träffa andra i liknande situation oavsett om du är anhörig, har cancer eller har haft cancer. Under fyra onsdagskvällar träffar vi olika föreläsare som tar upp

  • Människokroppen, symptom och utredning
  • Lymfsystemet/lymfterapi
  • Dietist
  • Munvård
  • Kommunikation och krishantering
  • Avspänningsövningar

Datum och tid: onsdagar med start 16 mars, följande datum är 23/3, 30/3 och 6/4
Tid: kl. 18- ca 20 med paus för kaffe/te och smörgås. Kursen och kursmaterialet är kostnadsfritt för deltagarna. Begränsat antal platser.
Plats: Ålands Cancerförenings kansli, Skarpansvägen 30 i Nyfahlers
Anmälan och frågor: kontakta Monica tel. 22419 eller mail monica@cancer.ax

 

© Ålands Cancerförening rf
Nyfahlers, Skarpansvägen 30
AX-22100 Mariehamn

tel. 018-22419
e-post: info@cancer.ax

Facebook