Stödpersoner

Vill du ha kontakt med en stödperson kontakta vikarierande cancersjukskötaren Marica Sundqvist, tel. 535 175  eller Monica Toivonen på föreningens kansli, 22419 / monica@cancer.ax.

Månadsträffarna för stöd- och kontaktpersoner har uppehåll. En ny start för gruppen senare med en stödpersonkurs.

© Ålands Cancerförening rf
Nyfahlers, Skarpansvägen 30
AX-22100 Mariehamn

tel. 018-22419
e-post: info@cancer.ax

Facebook