Viktiga adresser och telefonnummer

Viktiga adresser och telefonnummer

Folkpensionsanstalten FPA Åland, Mariehamn
Nygatan 7 A PB 57 22101 Mariehamn

Förmånsvisa servicenummer (må-fre kl. 8-17):

 • Bostadsbidrag 020 692 221
 • Efterlevandepension 020 692 228
 • Handikappförmåner 020 692 231
 • Pensionsärenden 020 692 222
 • Rehabilitering 020 692 225
 • Sjukdom 020 692 224

Du kan boka tid till en FPA-byrå eller telefontjänsten via ovannämnda servicenummer eller på adressen www.fpa.fi/tidsbokning. För tjänsten behöver du ett telefonnummer och en finsk personbeteckning. På webben kan du ansöka om stöd, skicka bilagor samt se dina egna stödbelopp och utbetalningsdagar. Du loggar in på adressen www.fpa.fi/etjanst antingen med nätbankskoder eller med mobil-id.

 

FPA/Centret för tolkningsservice för handikappade
Peltolavägen 3, 20720 Åbo
Servicenummer (må-fre kl. 10-15) 020 634 2802, SMS 020 634 2900,
fax 020 634 2801 e-post vatu@fpa.fi Texttfn 020 634 2813, 020 634 2814

 

Familjerådgivningen Folkhälsan på Åland
Tidsbokning tfn 018-527 048, Styrmansgatan 10 22100 Mariehamn
Hemsida: www.folkhalsan.ax
 

Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget
Tavastvägen 19 00500 Helsingfors
Tfn (09) 2513 7565, fax (09) 2513 7564
E-post info@laakevahinko.fi, korvaus@laakevahinko.fi
Webbplats: www.laakevahinko.fi/pa-svenska/

 

Klient- och patientombudsman
Marina Karlsson
tfn 25267 eller landskapsregeringens växel 25 000
Ålands ombudsmannamyndighet
Elverksgatan 10
22100 Mariehamn PB 1060, AX-22111 Mariehamn
Besöksadress: Kvarteret iTiden, Elverksgatan 10.
E-post: marina.karlssoon@ombudsman.ax.
Hemsida: www.ombudsman.ax

 

Mariehamns församling
Ö. Esplanadsgatan 6, 22100 Mariehamn
Tfn 5360 E-post: mariehamns.forsamling@evl.fi
Hemsida: http://mariehamn.evl.ax/

 

Rådet för personer med funktionsnedsättning för landskapet Åland
Ålands landskapsregering
PB 1060, AX-22111 Mariehamn, Åland

 

Socialvårdsbyråchefen
Ålands landskapsregering
PB 1060 AX-22111 Mariehamn
Tfn 25 268 eller *25 000
E-post hittas här: www.regeringen.ax/socialomiljo/kontaktinformation.pbs Hemsida: www.regeringen.ax

 

Stiftelsen Ålands Cancerfond
c/o Ken Lindberg
Torggatan 9, 22100 Mariehamn
Tfn 22 366, e-post: kenl@aland.net

 

Trafiksäkerhetsverket, Trafi
PB 320, 00101 Helsingfors
Tfn 029 534 5000
kirjaamo@trafi.fi

 

Tullen, Mariehamn
Vikingterminalen, Hamngatan
Mariehamn
PB 40, AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
Tfn växel 02 955 200

 

Uppsala Akademiska sjukhus
751 85 Uppsala
Tfn (växel) 990 46 18 611 0000

 

Åbo Universitets Centralsjukhus (ÅUCS)
Kinakvarngatan 4-8
20521 Åbo (A-sjukhuset och U-sjukhuset)
Tavastlandsvägen 11 20521 Åbo (T-sjukhuset)
Tfn *02 313 0000
Svenskspråkig Socialarbetare vid ÅUCS, Tfn 02-3131699, 02-31 30000

 

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS)
Elverksgatan 5, 22100 Mariehamn
Tfn 25 000, E-post: info@ams-aland.fi
Hemsida: www.ams.ax

 

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS)
PB 1091 22111 Mariehamn
Tfn *5355
E-post: info@ahs.ax
Hemsida: www.ahs.ax

 

Barn- och ungdomspsykiatriska ärenden
Doktorsvägen 1 22100 Mariehamn
Tfn*5355 alla dagar (utom onsdag) 10-11
Akuta psykiatriska ärenden tfn 535 100

 

Dietist
Ålands hälso-och sjukvård
22100 Mariehamn
Tfn *5355, telefontid onsdagar kl.12:15-13:15.

 

Hemsjukvården/materialutdelning, ÅHS
Rehabiliterings och Geriatri kliniken
PB 1055 22111 Mariehamn
Tfn materialutdelning 538 484, hemsjukvården 538 455 tel tid må-fre kl. 8.30 - 9.00 samt kl 13.15 -14.00
Akuta ärenden hänvisas till mobiltfn 0457 313 5821 dygnet runt

 

Hjälpmedelscentralen, ÅHS
Rehabiliterings och Geriatri kliniken
22100 Mariehamn, Tfn 538 466

 

Psykiatriska avdelningen
Doktorsvägen 1, PB 1092
22100 Mariehamn
Tfn 535 030

 

Sjukhusprästen, ÅHS
Maria Widén Tfn *5355 eller 0457 529 3003
E-post: maria.widen@ahs.ax

 

Socialkuratorerna, ÅHS nås via växel telefon 5355

 • Medicinavdelningen och -polikliniken, Onkologiska verksamheten, Dialysen, Ögonkliniken, Lungmottagningen, Öron-, näs- och halskliniken.
 • Barnavdelningen och -polikliniken, Kirurgiavdelningen & -polikliniken, BB/Gyn avdelningen & -polikliniken.
 • Geriatriska kliniken.
 • Rehabiliteringsavdelningen och -polikliniken.

Alla kuratorer servar akuten och IVA och nås även via e-post på:
rnamn.efternamn@ahs.ax

 

Transportkoordinator, ÅHS
Inger Kuitunen
Tfn 535 420, mån-fre kl. 08.00-14.00
E-post: patientresa@ahs.ax

 

Hälso- och sjukvårdsmottagning i kommuner:

 • Brändö 56 115, 040 846 1313
 • Eckerö 38 362, 0457 313 5822
 • Finström 535 812
 • Föglö 50 113, 0400 780 233
 • Geta 535 812
 • Hammarland 0457 526 7341
 • Jomala 31 124, 0457 526 7344
 • Kumlinge 55 511, 040 755 0259
 • Kökar 55 726, 040 732 6985
 • Lemland 0457 526 7340
 • Lumparland, se Lemland
 • Saltvik 535 812
 • Sund/Geta 535 812
 • Sottunga 55 182, 040 591 6426
 • Vårdö 47 655, 0457 524 4107

 

 

Ålands polismyndighet
Strandgatan 27
PB 73 22101 Mariehamn
Tfn * 52 7100
E-post: registratur.aland@polis.fi
Hemsida: www.polis.ax

 

Ålands rättshjälpsbyrå/Allmän intressebevakning
Torggatan 26 A, 22100 Mariehamn
Tfn 029 566 1800 Fax 029 566 1809
E-post: aland.rattshjalp@om.fi
Under slutet av 2017 flyttar Ålands rättshjälpsbyrå till Torggatan 16 A.

 

Ålands Skattebyrå
Statens Ämbetshus PB 44, Torggatan 16
22101 Mariehamn
Tfn * 029 512 001
Information och blanketter från hemsidan: www.vero.fi Information och blanketter från hemsidan: www.vero.fi

 

Ålands handikappförbund r.f.
Kansliet öppet vardagar kl. 9-15
Skarpansvägen 30, AX-22100 Mariehamn
Tfn. * 527 360
info@handicampen.ax
www.handicampen.ax

 

Medlemsföreningar i handikappförbundet:

Andning & Allergi Åland r.f.
Ordförande Pernilla Karlsson
Skarpansvägen 30, AX-22100 Mariehamn
andning.allergi@handicampen.ax
www.handicampen.ax/andning-allergi/

 

Demensföreningen på Åland r.f.
Vik. verksamhetsledare Cita Nylund
Skarpansvägen 30, AX-22100 Mariehamn
Tfn: 527 369 / 0457 548 3818, måndag-fredag 9-15.
demensforeningen@handicampen.ax
www.handicampen.ax/demensforeningen/

 

Diabetesföreningen på Åland r.f.
Ordförande Ann-Sofi Roberts
Skarpansvägen 30, AX-22100 Mariehamn
Tfn: 040 759 8473
diabetesforeninge@handicampen.ax
www.handicampen.ax/diabetesforeningen

 

De Utvecklingsstördas Väl på Åland r.f.
Verksamhetsledare Susan Enberg
Skarpansvägen 30, AX- 22100 Mariehamn
Tfn: * 527 360 / 527 371, måndag-torsdag 9-15 och fredag 9-13
info.duv@handicampen.ax
www.duv.ax

 

Föreningen Vårt Hjärta r.f.
Verksamhetsledare Maria Svensson
Skarpansvägen 30, AX-22100 Mariehamn
Tfn: 14 195 / 0457 524 3798, måndag-onsdag 9-15.
vart.hjarta@aland.net
www.hjarta.ax

 

Föräldraföreningen för barn med särskilda behov r.f.
Ordförande Carina Nordman
Skarpansvägen 30, AX-22100 Mariehamn Tfn: 040 565 4077
http://www.handicampen.ax/foraldraforeningen/

 

Ålands Autismspektrumförening r.f.
Ordförande Marika Alm
Skarpansvägen 30, AX-22100 Mariehamn
Tfn: 040 356 6500
autism@handicampen.ax
www.handicampen.ax/autism/

 

Ålands Cancerförening r.f.
Verksamhetsledare Monica Toivonen
Skarpansvägen 30
AX-22100 Mariehamn
Tfn: 22 419, måndag-torsdag 9-15
info@cancer.ax
www.cancer.ax

 

Ålands Hörselförening r.f.
Organisationssekreterare Raphael Karlsson
mån-tis kl. 9-15, ons kl. 9-12
Skarpansvägen 30, AX-22100 Mariehamn
Tfn. 527 365 / 040 501 3827
horselforeningen@handicampen.ax
www.handicampen.ax/horsel

 

Ålands Intresseföreningen för psykisk hälsa – Reseda r.f.
Ordförande Henrik Lagerberg
Skarpansvägen 30, AX-22100 Mariehamn
Tfn: 0400 478 884
henrik.lagerberg@aland.net eller reseda@handicampen.ax
www.handicampen.ax/reseda/

 

Ålands Neurologiska förening r.f.
Organisationssekreterare Benita Brändström
Skarpansvägen 30, AX-22100 Mariehamn
Tfn: 527 375 eller 040 1560 200 måndag-onsdag kl. 9-15
alnf@handicampen.ax
www.handicampen.ax/alnf/

 

Ålands Reumaförening r.f.
Verksamhetsledare Ann-Katrin Mörn
Skarpansvägen 30, AX-22100 Mariehamn
Tfn. 527 370, måndag-fredag 9-15
reumaforeningen@handicampen.ax
www.handicampen.ax/reumaforeningen/

 

Ålands Synskadade r.f.
Organisationssekreterare Gunnel Bomanson
Ankaret, må-ti och to-fre kl. 9-13
Johannebovägen 7, 22100 Mariehamn
Tfn. 19 670 / 0457 343 8950
aland.syn@aland.net
www.handicampen.ax/syn

© Ålands Cancerförening rf
Nyfahlers, Skarpansvägen 30
AX-22100 Mariehamn

tel. 018-22419
e-post: info@cancer.ax

Facebook