Resekostnader

FPA ersätter resor till sjukvård eller rehabilitering till den del som resekostnaderna övergår 25 € per enkelresa Om din egen andel av resekostnaderna uppgår till 300 e år 2017 står FPA för resten av dina resekostnader under året. Du kan också ha rätt till ersättning för taxiresor.

Läs mer på www.fpa.fi/reseersattning. Om du använder egen bil kan FPA ersätta 0,20 €/km efter självriskandelen.

Övernattningspenningen är högst 20,18 €/natt. Frontveteraners resor i samband med rehabilitering som ordnas av Statskontoret ersätts till det fulla beloppet. Taxiresor som FPA ersätter ska i Finland beställas från beställningscentralerna enligt sjukvårdsdistrikten:

 

SJUKVÅRDSDISTRIKTENS BESTÄLLNINGSNUMMER
Egentliga Finland, Åbo (02) 106 06 00 (svenska)
Helsingfors 0100 84 001 (svenska)

Rätten till ersättning gäller i regel resor till närmaste läkare eller undersöknings- eller vårdinrättning samt till det vårdställe där offentliga vården ÅHS köpt tjänsten, även till Sverige.

Minneslista för den som ansöker om reseersättning

 • Ett reseintyg skall bifogas ansökan då du fått vården utanför Åland eller använt dig av annat transportmedel än allmänna t ex taxi.
 • Bifoga kvitto på resekostnaderna.

  Ansökan: www.fpa.fi/etjänst eller på blankett SV4r, 6 månader retroaktivt.

   

  Följeslagare, övernattning, fullmakt

  Reseersättning för följeslagares resekostnader
  Om patienten behöver en följeslagare under resan är det möjligt att få reseersättning också för följeslagarens resekostnader. Följeslagarens resekostnader ersätts när vårdpersonalen har konstaterat att en följeslagare är nödvändig på grund av patientens sjukdom eller till exempel att det är nödvändigt att en familjemedlem är närvarande under behandlingen. Patientens och följeslagarens resor ersätts i allmänhet enligt vad resan skulle ha kostat med det billigaste transportmedlet (vanligen tåg, båt eller buss).

   

  Ersättning för övernattning
  Om patienten har varit tvungen att övernatta under en resa till en undersökning eller behandling eller på grund av trafikförhållandena, kan han eller hon ansöka om övernattningspenning från FPA. Övernattningspenningen är högst 20,18 euro/dygn. Av kvittot ska framgå om det ingår annat än priset för övernattningen i kostnaden.

   

  Fullmaktsförfarande
  Klienten kan ge fullmakt till den som producerar tjänsten – till exempel patienthotell, taxin – att ansöka om reseersättningen från sjukförsäkringen. I så fall betalar klienten självriskandelen för en enkel resa. Förfarandet förutsätter att den som producerar transporttjänsten har ingått ett fullmaktsavtal med FPA.

   

  Följeslagare
  Ifall att anhöriga inte finns eller om de inte har möjlighet att följa med som ledsagare finns Röda Korsets patientvänner till förfogande. Kontakta Röda Korset i Mariehamn eller transportkoordinator vid ÅHS tfn +358 (0)18 535 420. . Såvida du behöver ledsagare i Åbo eller Helsingfors kan socialarbetarna på respektive sjukhus där ordna med ledsagare till flygfältet.

  Obs! Följeslagares resor ersätts i sin helhet av FPA om följeslagare är nödvändig på grund av sjukdom (läkares eller sjukvårdsutbildades bedömning). Ersättningen för övernattning är högst 20,18 euro/dygn per person.

   

  Sjukresor med flyg till Åbo

 • Om du har blivit remitterad av läkare vid ÅHS till vård i Åbo kan ÅHS transportkoordinator hjälpa dig med bokning av flygresa.
 • Om ÅHS bokar din flygresa behöver du endast betala självrisken på 25,- € per enkelresa. Detta förutsätter dock att resan verkligen genomförs och att nödvändiga handlingar lämnas in till ÅHS.
 • Det är mycket viktigt att du som patient avbokar en flygresa som inte ska användas. Det är du som patient som ansvarar för hela kostnaden för flygresan om resan inte avbeställs i tid.
 • Avbokning av patientresa sker genom att kontakta Air Aland direkt eller transportkoordinatorn så fort som möjligt, men senast 1 timme före avgång.
 • Incheckningen i Mariehamn stänger 20 min före avgång.
 • Incheckningen i Åbo stänger 15 min före avgång.
 • Vid incheckning av bagage bör incheckning ske senast 30 min före avgång.
 • Senast fyra dagar efter resan ska du lämna in följande handlingar till transportkoordinatorn;
 1. sjukreseintyg eller kopia om du fått det från vårdgivaren i Åbo. Om du inte fått reseintyg kan ÅHS transportkoordinator skriva ut intyget på begäran
 2. fullmakt som berättigar resekoordinatorn att för din räkning ansöka om ersättning för flygresan från FPA. ÅHS har en blankett du kan fylla i
 3. Inlämning och hämtning av resehandlingar sker i huvudsak via information/växeln vid ÅHS huvudingång
 • Du som patient kan boka din flygresa själv, men betalar då normalpris. Ersättning för resan kan ansökas hos FPA. Självrisken är 25 €

   

  Kontaktuppgifter:
  ÅHS transportkoordinator Inger Kuitunen, e-post: patientresa@ahs.ax tfn +358-(0)18- 535 420, mån-fre kl. 08-14:00.

   

  Lägenheten Åtanken, patienthotell och hotell

  Åbo
  Åtanken, lägenheten i Åbo för åländska cancerpatienter och deras anhöriga/närstående

  Bokning av Åtanken görs via resekoordinator vid ÅHS tfn + 358 (0)18-535 420 i samband med bokning av resan till och från Åbo. Kostnaden för övernattning är 20 €/person och natt som patient får du motsvarande ersättning från FPA mot uppvisade av kvitto. Nyckel och mer information erhålls från resekoordination, ÅHS.

  Helsingfors
  Huoneistohotelli Marja/Marja Leppä Oy (Lägenhetshotell Marja). Har 28 lägenheter på gångavstånd från sjukhusen, även bra bussförbindelser. Lägenhet kostar 80 €/dygn och för längre vistelser kan man diskutera priset. Tfn 050 594 1113.

  Uppsala
  Kontakta transportkoordinator vid ÅHS tfn +358 (0)18 535 420

   

© Ålands Cancerförening rf
Nyfahlers, Skarpansvägen 30
AX-22100 Mariehamn

tel. 018-22419
e-post: info@cancer.ax

Facebook