Hjälpmedel

Medicinsk rehabilitering
Hälso- och sjukvården har huvudansvaret för en människa med handikapp då det gäller medicinsk rehabilitering. Hjälpmedel ersätts inom ramen för medicinsk rehabilitering och är i regel avgiftsfria för patienten med betalningsförbindelse. Sådana hjälpmedel är i allmänhet personligt anpassade eller ges för personligt bruk. Vissa hjälpmedel kan också fås via FPA eller via hemkommunen (enligt handikappservicelagen).

Hjälpmedel som behövs tillfälligt eller för en viss tid, till exempel kryckor kan hyras från Ålands hälso- och sjukvård, hjälpmedelscentralen, tfn 538 466 vardagar kl. 8-12.

Hyresavgiften för hjälpmedel är 15 €/kvartal, det vill säga om man hyr för ett år så blir summan 60 € (oavsett om man hyr ett eller tio hjälpmedel). Summan ingår inte i högkostnadsskyddet.

 

Proteser, ortoser och ortopediska skor
Proteser, ortoser och ortopediska skor är personligt anpassade hjälpmedel inom medicinsk rehabilitering. Proteser ersätter förlorade kroppsdelar medan ortoser stöder upp fel fungerande kroppsdelar. Exempel på ortoser är knäbandage och formgjutna inlägg. Ortopediska skor används för den som inte kan använda vanliga konfektionsskor. Din läkare remitterar dig till ortoped-ingenjör och skriver ut en betalningsförbindelse som innebär att hälso- och sjukvården står för kostnaden.

På Åland finns en privat ortopedingenjör som anpassar hjälpmedel;

David Jonsson tfn 040 763 51555, hot@aland.net.

 

Bröstproteser
Bröstproteser ersätts såsom medicinsk rehabilitering. Ålands Cancerförening förmedlar samt provar ut bröstproteser. Detta sker vid föreningens kansli. Ring gärna och boka tid för utprovning av protes, som är avgiftsfri för patienten. Ansvarig läkare utfärdar en så kallad betalningsförbindelse. Denna tar patienten med sig alternativt skickas den direkt till Ålands Cancerförening.

 

Bh och baddräkter för bröstcanceropererade
Ålands Cancerförening säljer bh och baddräkter anpassade för bröstproteser. Medlemspris: bh 20 € och baddräkt 50 €.

Ålands Cancerförening ger två stycken special-bh:n till kvinnor som ska genomgå en rekonstruktionsoperation. Bh:n, som skall användas dygnet runt direkt efter operationen ska provas ut i god tid före operationen (måste beställas). Medlemsförmån.

 

Peruker
Peruker ingår i den medicinska rehabiliteringen och ges mot betalningsförbindelse. Ålands Cancerförening provar ut och förmedlar peruker. Kontakta verksamhetsledaren för tidsbeställning. (Peruker kan även anskaffas i samband med besök i Åbo, Helsingfors eller Sverige.) Det är viktigt att redan i ett tidigt skede, då man ännu har kvar sitt eget hår, prova ut peruken. Peruken är avgiftsfri för patienten. Vill du veta mer kontakta verksamhetsledare vid Ålands Cancerförening, Skarpansvägen 30, Mariehamn, tfn 22419.

 

Hjälpmedel för dagligt liv
Hjälpmedel som underlättar det dagliga livet kan vara förflyttningshjälpmedel såsom rullstolar, rollatorer, olika stödkäppar, bad- och wc-tillbehör, till exempel duschstolar samt olika köksredskap och hjälpmedel vid talsvårigheter. Vill du veta mera om sådana hjälpmedel vänd dig till hjälpmedelscentralen, tfn 538 466, öppet måndag-fredag 8.00-12.00.

Hjälpmedel för fritidsysselsättningar och sådant som inte är flyttbart utan monteras fast till exempel handtag eller ramp är hjälpmedel som i regel bekostas av hemkommunen, socialkansliet.

 

Sjukvårdsmaterial
En del sjukvårdstillbehör och -artiklar för långtidssjuka som bor hemma eller i serviceboende förmedlas kostnadsfritt av hemsjukvården (självrisk på 50 €) inom Ålands hälso- och sjukvård. Det kan vara fråga om katetrar, diabetesmaterial, stomimaterial, inkontinenshjälpmedel, skyddsmaterial till sängen och så vidare. För närmare upplysningar, kontakta Ålands hälso- och sjukvård i din hemkommun eller sjukvårdsmaterialutdelningen i Mariehamn, tfn 538 484 måndag och torsdag kl. 12- 13. Övriga kommuners telefonnummer finns i ”viktiga telefonnummer” i slutet av guiden.

 

© Ålands Cancerförening rf
Nyfahlers, Skarpansvägen 30
AX-22100 Mariehamn

tel. 018-22419
e-post: info@cancer.ax

Facebook