Handikapp- och vårdbidrag

Handikapp- och vårdbidrag

  • Handikappbidraget för personer under 16 år ska stöda hemvården av ett barn, som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning i minst 6 månader behöver omvårdnad och rehabilitering som belastar familjen mer än ett friskt barn i samma ålder.
  • Handikappbidraget för personer över 16 år är avsett för personer vars funktionsförmåga är nedsatt i minst ett år p.g.a. sjukdom eller funktionsnedsättning, men som inte får sjukpension eller ålderspension. Handikappbidragets grundbelopp är 92,14 €/mån, det förhöjda handikappbidraget är 215,00 €/mån och det högsta bidraget 416,91 €/mån.
  • Vårdbidraget för pensionstagare är avsett för personer som på grund av sjukdom eller skada har nedsatt funktionsförmåga i minst 1 års tid. Du kan få vårdbidrag om du har ålderspension, garantipension eller sjukpension eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. Det lägsta vårdbidraget är 61,71 €/mån, det förhöjda vårdbidraget 153,63 €/mån och specialvårdsbidraget är 324,85 €/mån (2017).
  • Krigsveteraner som har låga inkomster får ett veterantillägg på 105,13 €/månad. Veterantillägget beviljas veteraner som får extra fronttillägg och det förhöjda eller högsta vårdbidraget för pensionstagare. Handikappbidraget och vårdbidraget är skattefritt.

 

Ansökan: www.fpa.fi/etjänst, 6 månader retroaktivit. Handikappbidrag för personer under 16 år ansöker du med blanketten Handikappbidrag för personer under 16 år (EV 258r)

 

© Ålands Cancerförening rf
Nyfahlers, Skarpansvägen 30
AX-22100 Mariehamn

tel. 018-22419
e-post: info@cancer.ax

Facebook