Bostadsbidrag

Om du har låga inkomster kan du ha rätt till allmänt bostadsbidrag eller bostadsbidrag för pensionstagare. Det allmänna bostadsbidraget är avsett för hushåll med låga inkomster. Bostadsbidraget är 80 % av skillnaden mellan boendekostnaderna och grundsjälvrisken. De godtagbara maximala boendekostnaderna stadgas i lag. Du kan göra en uppskattning av ditt bostadsbidrag med räknaren på www.fpa.fi/berakningar. Bostadsbidrag för pensionstagare är avsett för personer med liten pension. Om du får deltidspension eller delinvalidpension kan du istället få allmänt bostadsbidrag. Det allmänna bostadsbidraget och bostadsbidraget för pensionstagare kan betalas direkt till hyresvärden.

 

Ansökan: www.fpa.fi/etjänst, allmänt bostadsbidrag kan ansökas retroaktivt från föregående månads början, för bostadsbidrag för pensionstagare är ansökningstiden 6 månader.

© Ålands Cancerförening rf
Nyfahlers, Skarpansvägen 30
AX-22100 Mariehamn

tel. 018-22419
e-post: info@cancer.ax

Facebook