Barn- och familjecancerfonden

Barn- och familjecancerfonden/Ålands Cancerförening rf.

  • Barncancerfamiljer ges ett engångsbidrag på 800 € för utökade kostnader och för att underlätta barnets sjuhusvistelse. Även vid återfall kan bidraget beviljas. Det årliga bidragets storlek bestäms på Ålands Cancerförening rf.:s höstmöte.
  • Cancerdrabbade familjer med barn när familjen behöver ekonomiskt stöd. Bidragets storlek behandlas i varje enskilt fall av förvaltningsnämnden.

Ovanstående bidrag är medlemsförmån och förutsätter att någon i familjen är medlem i Ålands Cancerförening rf.

Blanketten finns här;

© Ålands Cancerförening rf
Nyfahlers, Skarpansvägen 30
AX-22100 Mariehamn

tel. 018-22419
e-post: info@cancer.ax

Facebook