Rosa & Blå bandet

Insamlade medlen går till Rosa och Blå bandet - fonder och används på Åland.

 •  50 % till Rosa Bandet-fonden bröstcancerpatienternas/cancerpatienternas välmående
 •  50 % till Blå bandet-fonden för att användas för prostatacancerpatienter, eventuellt screening, forskning eller rekreation.

Gör vänligen donationen genom din internetbank:

Ålands Cancerförenings konton är:

 • Andelsbanken
  BIC: OKOYFIHH
  IBAN: FI63 5578 0440 0193 22
   
 • Nordea
  BIC: NDEAFIHH
  IBAN: FI80 2032 1800 0112 29
   
 • Ålandsbanken
  BIC: AABAFI22
  IBAN FI30 6601 0002 3031 70  

Tack för ditt bidrag!

Rosa Bandet 

Rosa Bandet är en internationell kampanj för att uppmärksamma bröstcancer och samla in medel till forskningen om bröstcancer. Över fyrtio länder deltar i kampanjen. Kampanjen pågår i oktober och kännetecknas av ett rosa band.

Kampanjen Rosa Bandet går tillbaka till USA och 1990-talets början. Då hade Evelyn H. Lauder och Alexandra Penney engagerat sig i kampen mot aids. Samtidigt ville de också lyfta fram den ökande förekomsten av bröstcancer och samla in pengar till forskning om sjukdomen. De gick in för en rosa sidenrosett som symbol för sin kampanj. Nu fäster fler kvinnor världen över en rosa rosett på bröstet.

Ålands Cancerförening har uppmärksammat Rosa Bandet-kampanjen årligen sedan oktober 2001 genom att ordna föreläsningar och sälja Rosa pins.

Blå Bandet

Blå Bandet symboliserar kampen mot prostatacancer. Symbolen uppstod i USA i mitten av 1990-talet.

Viktigast av allt när det gäller denna sjukdom är frågan om TIDIG UPPTÄCKT oavsett hur denna går till. Chansen till bot är då rätt stor speciellt om cancern inte är av aggressiv art. Den vanligaste metoden till upptäckt är för närvarande ett enkelt blodprov, PSA-prov, där förekomsten av ett protein kan analyseras och som kan ge en indikation om prostatacancer.

Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen bland män och numera även den vanligaste cancersjukdomen i hela befolkningen i Finland. För närvarande insjuknar över 4 000 finländska män per år i prostatacancer. Ungefär 89 % av dem som blir sjuka i prostatacancer tillfrisknar. Även om sjukdomens prognos är god, är prostatacancer på grund av sin stora utbredning den näst vanligaste orsaken till död i cancer bland män. Vården av sjukdomen är svår, och dessutom orsakar sjukdomen mycket sorg och bekymmer för patienten, familjen och närstående.

Prostatacancer är främst en sjukdom som drabbar äldre män (över 70 år). Förekomsten ökar efter 50 års ålder. Prostatacancer uppstår genom att prostatans celler börjar förändras och bli elakartade.

 

 

© Ålands Cancerförening rf
Nyfahlers, Skarpansvägen 30
AX-22100 Mariehamn

tel. 018-22419
e-post: info@cancer.ax

Facebook