Ansök om bidrag ur fonden

  

Ansökningsblanketten får du från Cancerföreningens kansli eller av socialskötarna på ÅHS.
Blanketten hittar du också genom att klicka på anökningsblankett nedan. Ett läkarintyg skall bifogas med ansökan. 

Bidraget är medlemsförmån och förutsätter att någon i familjen är medlem i Ålands Cancerförening r.f. 

© Ålands Cancerförening rf
Nyfahlers, Skarpansvägen 30
AX-22100 Mariehamn

tel. 018-22419
e-post: info@cancer.ax

Facebook