Lära sig leva med cancer

Stöd- och undervisningsprogram för cancerpatienter och deras anhöriga/närstående max 20 personer/kurs.

Tid: tisdagar kl. 18.00- ca 20.00 under 8 veckor

Kursstart: ingen kurs är för tillfället inplanerad pga Corona / Covid 19

Anmälan: telefon 22419 Monica Toivonen eller 535175 Marika Sundqvist
Plats: HandiCampen i Nyfahlers, Mariehamn
Kursarrangör: Ålands Cancerförening

Kursen och kursmaterialet är kostnadsfritt för deltagarna

"Lära sig leva med cancer" 
en anpassningskurs som ger Dig möjlighet att få svar på dina frågor om sjukdom och behandling. Du får även träffa andra i liknande situation, oavsett om Du är patient eller anhörig. 

Kursens innehåll:
Under ledning av bl.a. läkare, sjuksköterskor, dietist, fysioterapeut, cancersjukskötare träffas vi åtta tisdagskvällar och samtalar kring:

  • Människokroppen och cancersjukdom
  • Utredning och behandling av cancer
  • Hälsoproblem och biverkningar vid behandling
  • Kost och näring
  • Att tala om cancer
  • Rollen som anhörig/närstående
  • Förändring och anpassning
  • Avspänningsövningar
  • Samhällets stöd och resurser
  • Naturmedel och s.k. alternativa behandlingsmetode

Kommentarer av deltagare:

"Kursen är nyttig och bra planerad, min man förstår mig bättre när han har fått kunskap om min sjukdom".

"Kunde bearbeta många fördomar, såg sjukdomen i ett annat ljus och kursen gav mig krafter (av en anhörig)".

"Alla borde gå den här kursen". 

© Ålands Cancerförening rf
Nyfahlers, Skarpansvägen 30
AX-22100 Mariehamn

tel. 018-22419
e-post: info@cancer.ax

Facebook