Anpassningskurser

Man kan söka till en anpassningsträningskurs inom 1–2 år efter insjuknandet, när behandlingen redan avslutats eller snart ska avslutas. Till kurserna väljs i första hand cancerpatienter som inte tidigare fått rehabilitering. Med parkurs menas att makan/maken deltar i programmet under alla fem dagar.
Ansökan (FPA:s blankett KU132r) skickas till Fpa. Till ansökan bifogas ett B-utlåtande av läkaren och en eventuell rehabiliteringsplan.

Anpassningskurs för personer med cancer                                        
Kursnr    75149                      
Datum: 11-15.1.2021                       
Antal deltagare: 10
Anhöriga: 10

Anpassningskurs för personer med prostatacancer                                        
Kursnr 75091
Datum: 15-19.3.2021
Antal deltagare: 10
Anhöriga: 10                       

Mera information fås av FPA samt kontaktperson Nina Karlsberg, tfn 050 370 5044, nina.karlsberg@harmankuntokeskus.fi
 

Läs mer i bilagorna;

© Ålands Cancerförening rf
Nyfahlers, Skarpansvägen 30
AX-22100 Mariehamn

tel. 018-22419
e-post: info@cancer.ax

Facebook