Teaterresa

Teaterresa till Stockholm planeras till hösten 2019.

Återkommer med mer information längre fram.

 

© Ålands Cancerförening rf
Nyfahlers, Skarpansvägen 30
AX-22100 Mariehamn

tel. 018-22419
e-post: info@cancer.ax

Facebook