SKAPANDE FÄRGER, att måla ut ur färger OBS! Vårens kurs är inställd

Kom med och skapa med färg tillsammans med Soffi Wetterhoff
Tid: Vårens planerade kurs är inställd
Start:
Plats: Handicampens lokaler vid Skarpansvägen, Nyfahlers.

Anmäl till Monica tel. 22419 eller e-mail monica@cancer.ax
Ingen kursavgift, material och fika ingår.

Välkomna! 

© Ålands Cancerförening rf
Nyfahlers, Skarpansvägen 30
AX-22100 Mariehamn

tel. 018-22419
e-post: info@cancer.ax

Facebook