SKAPANDE FÄRGER, att måla ut ur färger hösten 2020

Kom med och skapa med färg tillsammans med Soffi Wetterhoff
Tid: 14-16:00
Start: 5 torsdagar med start 5 november, följande datum är 12/11, 19/11, 26/11 och 3/12.
Plats: Handicampens lokaler vid Skarpansvägen, Nyfahlers.

Anmäl till Monica tel. 22419 eller e-mail monica@cancer.ax
Begränsat antal deltagare
Ingen kursavgift, material och fika ingår.

Välkomna! 

© Ålands Cancerförening rf
Nyfahlers, Skarpansvägen 30
AX-22100 Mariehamn

tel. 018-22419
e-post: info@cancer.ax

Facebook