SKAPANDE FÄRGER, att måla ut ur färger

"Skapande Färger", att måla ut ur färger, fullsatt!
Kom med och skapa med färg tillsammans med Soffi Wetterhoff

5 torsdagar start 4/11 kl. 14-16:00, följande datum 11/11, 18/11, 25/11 och 2/12

Plats: HandiCampens lokaler, Skarpansvägen, Nyfahlers.

Ingen kursavgift, material och fika ingår.

Anmäl dig till Monica 22419 eller monica@cancer.ax

 

© Ålands Cancerförening rf
Nyfahlers, Skarpansvägen 30
AX-22100 Mariehamn

tel. 018-22419
e-post: info@cancer.ax

Facebook