SKAPANDE FÄRGER, att måla ut ur färger

"Skapande Färger", att måla ut ur färger
Kom med och skapa med färg tillsammans med Soffi Wetterhoff

4 torsdagar start 31/3 kl. 14-16:00, följande datum 7/4, 14/4 och 28/4

Plats: HandiCampens lokaler, Skarpansvägen, Nyfahlers.

Ingen kursavgift, material och fika ingår.

Anmäl dig till Monica 22419 eller monica@cancer.ax

 

© Ålands Cancerförening rf
Nyfahlers, Skarpansvägen 30
AX-22100 Mariehamn

tel. 018-22419
e-post: info@cancer.ax

Facebook