SKAPANDE FÄRGER, att måla ut ur färger

"Skapande Färger", att måla ut ur färger
Kom med och skapa med färg tillsammans med Soffi Wetterhoff

Tid: 5 torsdagar med start 28 januari
Grupp 1, kl. 14 -15
Grupp 2, kl. 15-16

Plats: HandiCampens lokaler, Skarpansvägen, Nyfahlers.
Ingen kursavgift, material och fika ingår.
 

© Ålands Cancerförening rf
Nyfahlers, Skarpansvägen 30
AX-22100 Mariehamn

tel. 018-22419
e-post: info@cancer.ax

Facebook