OBS! Anita-kvällen är inställd

Anita-kvällen som var planerad att hållas onsdagen den 9 september 2020 kl. 18 är inställd. Inget nytt datum är inplanerat.

© Ålands Cancerförening rf
Nyfahlers, Skarpansvägen 30
AX-22100 Mariehamn

tel. 018-22419
e-post: info@cancer.ax

Facebook