Frisk för Livet, träning för dig med cancerdiagnos samt självträning

Frisk för Livet i samarbete med Medimar

Träning för dig med cancerdiagnos eller som tidigare haft cancer
Höj din allmänkondition/styrka och öka ditt välbefinnande.

Gruppträning ledd av leg fysioterapeut Lina Larsson. Träningen anpassas efter varje individs förmåga och utförs i lugn miljö som är anpassad för dig med infektionskänslighet. 
Gruppstart: 3/9 2020 vid behov ytterligare en grupp 4/9, 12 träningstillfällen
(Om gruppdeltagarna är få kommer endast torsdagsträningen att hållas)
Plats: Medimar, Lövuddsvägen 4
Tid: torsdagar kl. 9-10, vid behov grupp 2 fredagar 9-10
Medlemspris: 40,-

Självträning vid Medimar
Som medlem har du möjlighet att köpa 10-gångers kort för 24,-.
För att få träningstid som passar bäst för dig, kontakta Medimar 14 404 för att höra vilka tider salen är ledig för självträning.
 

 

 

© Ålands Cancerförening rf
Nyfahlers, Skarpansvägen 30
AX-22100 Mariehamn

tel. 018-22419
e-post: info@cancer.ax

Facebook