Frisk för Livet, träning för dig med cancerdiagnos

Frisk För Livet i samarbete med Medimar

Träning för dig med cancerdiagnos eller för dig som tidigare haft cancer
Höj din allmänkondition/styrka och öka ditt välbefinnande.
Gruppträning ledd av fysioterapeut. Träningen anpassas efter varje individs förmåga och utförs i lugn miljö som är anpassad för dig med infektionskänslighet. 
Träningsstart: 10/1 vid behov ytterligare en grupp 11/1, 12 träningstillfällen
Tid: torsdagar kl. 9–10, vid behov grupp 2 fredagar 9-10
Medlemspris: 40,-
Anmälan görs till Monica telefon 22 419 eller monica@cancer.ax

 

 

© Ålands Cancerförening rf
Nyfahlers, Skarpansvägen 30
AX-22100 Mariehamn

tel. 018-22419
e-post: info@cancer.ax

Facebook