Föreläsning om intressebevakningsfullmakter

Föreläsning om intressebevakningsfullmakter

Måndag 26/10 kl. 18.30 på Ålands Hotell och restaurangskola med jurist Carina Luoma 

En intressebevakningsfullmakt är ett sätt att förbereda sig inför framtiden.

Genom intressebevakningsfullmakten kan fullmaktsgivaren själv, på förhand, förordna om skötseln av sina angelägenheter i händelse att han/hon senare förlorar förmågan att själv sköta sina ärenden.

Ett föreningssamarbete inom HandiCampen.

Anmälan till Monica senast torsdag 22/10. Välkommen!

© Ålands Cancerförening rf
Nyfahlers, Skarpansvägen 30
AX-22100 Mariehamn

tel. 018-22419
e-post: info@cancer.ax

Facebook