Allsångscafé med Per Nyberg

Plats: RK-gårdens matsal
Tid: torsdag 13 oktober kl. 14:30 – ca 16
Du deltar gratis och fika ingår men kom ihåg att meddela ifall du har någon allergi.

Anmäl dig senast 10 oktober till monica@cancer.ax eller tel. 22419, begränsat antal platser.

Kom med och sjung tillsammans med många andra föreningar inom HandiCampen, välkommen!

© Ålands Cancerförening rf
Nyfahlers, Skarpansvägen 30
AX-22100 Mariehamn

tel. 018-22419
e-post: info@cancer.ax

Facebook