Allsångscafé

Plats: Arkipelag, Compagniet (tidigare PAF-Casino)
Tid: tonsdag 30 mars kl. 13:30 – ca 15:30
Du deltar gratis och fika ingår men kom ihåg att meddela ifall du har någon allergi.

Anmäl dig senast 28 mars till monica@cancer.ax eller tel. 22419, begränsat antal platser.

Kom med och sjung tillsammans med många andra föreningar inom HandiCampen, välkommen!

© Ålands Cancerförening rf
Nyfahlers, Skarpansvägen 30
AX-22100 Mariehamn

tel. 018-22419
e-post: info@cancer.ax

Facebook